Find dit hjems eller dit navns numerologiske vibration.

Herunder er fokus på husnumre, men alfabetet kan også bruges til, at udregne dit navns vibration. Ny fane omkring navne vibration, er på vej.

Når du skal finde ud af dit husnummer lægges alle tallene og alle eventuelle bogstaver sammen til du har et enkelt tal, en enkelt vibration.
For at vide hvad bogstaverne skal omsættes til, får du her alfabetets vibrationer:

Vibration Bogstaver 
1   a i j q y å  
2   b k r  
3   c g l s  
4   d m t  
5   e h n x  
6   u v w æ  
7   o z ø  
8   f p  
9      

 


Eksempler på udregning:
25 B = 2 + 5 + 2 = 9
128 = 1 + 2 + 8 = 11 = 2
98 = 9 + 8 = 17 = 8
43C = 4 + 3 + 3 = 10 = 1


Husk at dit hjems vibration altid kun er et enkelt tal, dvs. hvis du anvender vibations udregneren, så skal du se på det lille tal, summen af tallene.

OBS. Undtagelsen. 16 er det eneste husnummer, der ikke lægges sammen. 16 er altid vibrationen 16/7, en vibration der ikke er egnet på nogen måde, fordi den tiltrækker tab i livet, at du mister hvad du bygger op.

Det er klart, at der er mange ting, der har betydning for hvordan det føles at være i en bestemt bygning, fx de der boede der før, grunden osv. Disse beskrivelser handler kun om den numerologiske vibration. I forhold til bolig har det nemlig stor betydning for vores trivsel hvilket nr. vi bor i. Den rette vibration kan bidrage til vores følelse af flow mens en anden vibration kan skabe begrænsninger for vores udfoldelse.

Hvis du i det følgende finder ud af, at dit nuværende husnummers vibration ikke er den optimale for dig, så husk at der ikke er noget rigtigt eller forkert her. Der er altid en mening med at vi tiltrækker bestemte vibrationer. Og føles det rigtigt for dig, lige nu... så er det rigtigt.


Beskrivelse af de forskellige husnumres numerologiske vibration:


1.

Positivitet og succes.

Det er en stærk og kreativ vibration, der arbejder for dig og gør det lidt lettere for dig at få retning på dine drømme.
Alle grundenergier kan som udgangspunkt bo i denne vibration. Ideel til en familie med flere forskellige grundenergier, der skal tilgodeses.


2.

En let, kreativ og glad energi i huset.

Det vil være et hjem med mange gæster, fest og farver og der er så godt gang i alt muligt, at du ofte ikke kommer helt på plads, måske der stadig lige står et par flyttekasser et sted.
Ideel til dig der elsker gæster og gang i den eller fx unge der lige er flyttet hjemmefra.
Mindre ideelt til de stærke grundenergier, da det er en blid vibration som over længere tid vil føles svag og gøre det svært at nå deres mål.


3.

Meget stærk og målrettet energi.

En energi giver en enorm retning og målbevidsthed i dit arbejdsliv - orden i tingene.
Blide grundenergier som 2’eren, 4’eren og 7’eren vil føle det lidt voldsomt og kan over tid lukke ned for kreativiteten.
Stærkere grundenergier vil få en masse drive.
God vibration til et kontor eller lignende type arbejdsplads.


4.

Kreativ sprudlende energi.

Det vil være et hjem, hvor du virkelig kan få noget fra hånden, dog kan det være svært at falde ned igen og hvile pga. den friske energi.
4 som husnummer er dog som regel problematisk, hvis der bor flere forskellige grundenergier.
4’ere og 8’ere vil aldrig trives i et 4’er hus.
4 er et skæbnetal, så for 4’eren er det ekstremt skæbnebetonet at få boostet dette aspekt af sig selv. En 8’er må aldrig bo i nr. 4 (=offer for skæbnen).
9’ere i et 4’er hjem kan skabe unødvendige konflikter. I de gamle skrifter står der bl.a. at når 4, 8 og 9 går sammen betyder det krig, vold og revolution. Fx hvis en 8’er og en 9’er bor i et 4’er hus, så er alle tre vibrationer samlet med store konflikter til følge.


5.

Glad boblende energisk vibration, som alle grundenergier som udgangspunkt kan bo i.
Et livligt hjem.


6.

Kærlighedsvibrationen, en blid hygge energi.

Alle grundenergier kan bo i et 6’er hus, optimalt for en familie med flere forskellige grundenergier, særligt hvis I er mange vil den kærlige vibration skabe fin grobund for samhørighed.
Vibrationen er kærlig og meget hygge agtig, for 6’ere kan det med tiden blive en udfordring at komme op af sofaen igen og ud i verden.


7.

Spirituel sart kreativ vibration.

Som udgangspunkt kan alle grundenergier bo i nr. 7, det vil åbne din intuition op. For de stærke grundenergier kan det føles lidt svagt med tiden, der er ikke noget drive der boostes her, det er blidheden og den åndelige side der fremmes i et 7’er hus.


8.

Stærk kraftfuld vibration.

8 er et skæbnetal og den side af 8 vibrationen boostes i hustes beboere. Jeg fraråder derfor på det kraftigste et 8’er hjem til 4’ere, 8’ere og 9’ere.
4’ere må aldrig bo i nr. 8, de vil blive ofre for deres skæbne.
En 8’er i et 8’er hus vil få boostet sin egen grundenergi, og vil med tiden lukke ned for nogle sider af sig selv for det bliver for meget.
En 9’er er selv så powerfuld, så det bliver for meget power.
For både 8’eren og 9’eren kan det blive ”for meget af det gode” og i nogen tilfælde kan det blive så meget power, at de stærke vibrationer så at sige udligner hinanden = minus på power kontoen.


9.

Marsenergi.

9’er vibrationen i et hus er meget kraftfuld, ikke optimal til bolig for nogle grundenergier, da den stærke vibration kan føre til, at der lukkes ned følelsesmæssigt, hvilket på sigt giver konflikter. Fin til et kontor eller arbejdsplads, hvor man ikke opholder sig døgnet.